zaterdag 15 september 2012

1000 woorden in beeld Kort filmmozaïek over grootouders en kleinkinderen


Over dit project
Met filmpjes van grootouders en kleinkinderen willen we aandacht vragen voor de relatie grootouder-kleinkind. Vaak ligt de aandacht, als we het hebben over jong en oud, op de generatiekloof. Maar wat zijn die momenten die ons binden? Wat zijn de momenten waar we waarde aan hechten, herinneringen aan ophalen en gevoelens voor koesteren?
In dit filmmozaïek vragen we aandacht voor het positieve in de relatie grootouder/kleinkind door te laten zien dat familiebanden een grote rol spelen voor de oudere generatie wiens kring vaak kleiner wordt door het wegvallen van generatiegenoten. Een dynamische kijk op de wisselwerking jong-oud door middel van beelden uit allerlei windstreken die antwoord geven op een universeel thema.
Het project bestaat uit korte filmpjes, 1-3 minuten, waarin grootouders en kleinkinderen vertellen over de waarde die zij aan elkaar hechten.
Grootouders vertellen wat zij het mooiste moment vinden met hun kleinkinderen of waarom zij die relatie belangrijk vinden. Kleinkinderen vertellen over mooie momenten met hun grootouder(s) en waarom de relatie met hun opa of oma bijzonder is. Bekijk het filmpje